Hufiec Kraków-Śródmieście

im. Mikołaja Kopernika

1% dla Hufca ZHP Kraków-Śródmieście

W tym roku po raz kolejny mogą Państwo zdecydować o przekazaniu 1% Państwa podatku na działalność wybranej Organizacji Pożytku Publicznego

Przekazanie 1% podatku dla Organizacji Pożytku Publicznego nie jest darowizną, ale decyzją o jego przeznaczeniu i nie zmienia wysokości podatku płaconego przez podatnika. Proponujemy przeznaczenie tej kwoty dla:

Hufca Kraków-Śródmieście
ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO.
ul. Karmelicka 31, 31-131 Kraków

ZHP jest największą i najstarszą spośród Organizacji Pożytku Publicznego w Polsce. Harcerstwo ma ponad 100-letnią tradycję i doświadczenie w pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą. Mogą być Państwo przekonani, że pieniądze te zostaną dobrze wykorzystane na działalność statutową – w Hufcu służbę pełnią wyłącznie instruktorzy społeczni.

Aby przekazać 1% należy podać jako cel szczegółowy:

ZHP Chorągiew Krakowska
Hufiec Kraków-Śródmieście

Nasz numer KRS: 0000273492

Dziękujemy!
CZUWAJ!KONTAKT

adres
ul. Karmelicka 31
31-131 Kraków
DYŻURY
środy godz. 18.15-19.15
po uprzednim umówieniu z szefową biura
tel. 506681855