Hufiec Kraków-Śródmieście

im. Mikołaja Kopernika

Jednostki samodzielne

Harcerska Grupa Ratownicza „KRAK”

Drużynowy:
phm. Mateusz Klimczak

Krąg Instruktorski Przyjaciół 1 KDH

Drużynowy:
phm. Bolesław Lesiak