Hufiec Kraków-Śródmieście

im. Mikołaja Kopernika

Komisja Stopni Instruktorskich

Regulamin Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich

Wzór programu próby

Wniosek o otwarcie i zamknięcie próby

Terminarz posiedzeń Komisji:

17.09.2019 r.
8.10.2019 r.
5.11.2019 r.
3.12.2019 r.

Posiedzenia Komisji odbywają się w lokalu Hufca.